OFERTA DE TALLERS

Els tallers del programa Empresa i Formació, pretenen donar a conèixer la realitat del món empresarial de la comarca d’osona i les seves potencialitats; oportunitats laborals que ofereix la comarca, perfils industrials més demandats, competències tècniques i transversals  més valorades i sensibilitzar sobre la cultura emprenedora i les vocacions industrials.  

 

Amb tot, l’objectiu fonamental d’aquestes activitats és ajudar a definir i millorar el projecte professional dels alumnes participants. 

 

Per estructurar les activitats s'han definit 2 nivells d'intervenció. El primer nivell inclou els/les alumnes de secundària i el segon nivell els alumnes de PFI, Batxillerat, Cicles Formatius de Grau Mitjà i Cicles Formatius de Grau Superior. 

Secundària

Batxillerat i Cicles Formatius