top of page

MODEL DE NEGOCI I PROTOTIP

PRESENTACIÓ

Aquest taller pretén donar a conèixer la metodologia Lean Startup, basada en l’aprenentatge validat, l’experimentació i la interacció.  En aquest segon taller es treballarà el disseny del model de negoci i el desenvolupament d’un prototip de producte o servei.      

El model de negoci es treballarà amb el Canvas que és una eina que ens permet representar i analitzar un model de negoci d’una manera visual i intuïtiva.

Continguts

1. Introducció als models de negoci

2. Descripció de la metodologia Canvas 

  • Dissenyar el model de negoci d’una empresa de la comarca 

3. Prototipar: La forma ràpida i econòmica de connectar amb l’usuari

  • Les diferents formas de prototipar

OBJECTIUS

1. Familiaritzar els participants amb l'estructura bàsica d'un model de negoci i donar-los una metodologia simple però potent per dissenyar-lo

2. Facilitar eines per desenvolupar un prototip de producte o serveis.

target i durada

Destinat a alumes de batxillerat i cicles formatius que treballin l'emprenedoria.

Durada: 1 hora

bottom of page