top of page

Competències per emprendre i liderar la teva vida en l’àmbit personal i professional.

PRESENTACIÓ

Tenir actituds i aptituds emprenedores, t'ajudaran a identificar i aprofitar les oportunitats i
planificar i controlar els diferents processos personals i professionals. Aquest taller pretén
oferir recursos i eines per l'autoavaluació, la reflexió i la presa de decisions.

Continguts

1. Introducció al concepte de competències transversals
2. Les competències claus per emprendre
3. Identificació del capital competencial propi

OBJECTIUS

1. Identificar quines són les competències clau per emprendre
2. Motivar als joves a descobrir les seves aptituds i capacitats emprenedores.
3. Afavorir l'esperit emprenedor i l'autonomia juvenil

target i durada

Destinat a alumnes de batxillerat, PFI  i cicles formatius

Durada: 1.30 hores

bottom of page