top of page

Escola de competències. coneixe'm bé!

PRESENTACIÓ

Conèixer com som i quins trets ens identifiquen és clau a l’hora de plantejar-nos què volem continuar estudiant, o bé en quins sectors del mercat de treball encaixo millor.

Aquest taller, a partir d’una presentació per part de la ponent i d’un qüestionari que contestaran i corregiran els mateixos participants, pretén donar eines per facilitar aquest autoconeixement a les persones participants. 

Continguts

1. Els diferents estils dominants de comportament: punts forts i febles.

2. Aspectes clau per millorar la comunicació interpersonal.

3. Complementarietat entre els diferents estils de comportament.

OBJECTIUS

1. Identificar quin es el seu estil de comportament.

2. Conèixer trets d’eficàcia i d’ineficàcia de cada estil.

3. Identificar en quins àmbits laborals poden encaixar millor.

target i durada

Destinat a alumnes de secundària, batxillerat i cicles formatius

Durada: 2 hores

bottom of page