top of page

HIPÒTESIS, ARQUETIP I PROPOSTA DE VALOR

PRESENTACIÓ

Aquest taller pretén donar a conèixer la metodologia Lean Startup, basada en l’aprenentatge validat, l’experimentació i la interacció.

En aquest primer taller es treballarà les primeres fases del procés de creació d’un producte o servei, mitjançant dinàmiques creatives i experiencials. 

Continguts

1. Diagnosi: 

  • Té sentit la meva idea?  

  • La teva idea i tu 

  • Anàlisi DAFO i diagnòstic

2. Ideació: Identificació de l’arquetip de client

3. Construim la proposta de valor

OBJECTIUS

1. Conèixer la metodologia Lean Startup i les seves eines 

2. Conèixer les eines per treballar les fases d’investigació i ideació 

3. Conèixer els passos per construit una proposta de valor

target i durada

Destinat a alumes de batxillerat i cicles formatius que treballin l'emprenedoria.

Durada: 1 hora

bottom of page