top of page

Comunicació orientada a la presentació de projectes I ELEVATOR PITCH

PRESENTACIÓ

Elevator Pitch es el nom popular d’una introducció ràpida sobre qui ets i què busques. Pot ser utilitzat en una gran varietat de situacions professionals com ara esdeveniments de networking, fires d’ocupació, cartes i entrevistes formals.

Continguts

1. Elevator Pitch: Concepte.

2. Estructura d'un pitch.

3. Components del pitch

4. Habilitats comunicatives necessàries.

5. Passem a l'acció!

OBJECTIUS

1. Entendre la importància d'un bon pitch com a via de captació de contactes per a la venda d'un projecte emprenedor o per a la cerca de feina.

2. Adquirir i desenvolupar les competències i habilitats necessàries per elaborar un pitch persuasiu i interessant.

3. Crear per part dels alumnes el seu propi pitch com a eina de venta personal.

target i durada

Destinat a alumnes de batxillerat i cicles formatius

Durada: 1 hora

bottom of page