Creativitat i innovació per resoldre reptes 

PRESENTACIÓ

El taller preveu, mitjançant la utilització de diferents tècniques de creativitat, que l'alumne practiqui i desenvolupi la seva capacitat creativa i d'innovació.

Continguts

1. Què és la creativitat?

2. Pluja d'idees i normes (brainstorming)

3. Paraula a l'atzar (random word)

4. La caixa de les idees

OBJECTIUS

1. Capacitar l'alumne amb tècniques de creativitat per donar una resposta diferent als reptes que es plantegi.

2. Fer descobrir la importància de tenir una actitud creativa.

3. Capacitar perquè l'alumne passi de la creativitat a la innovació..

target i durada

Destinat a alumnat de secundària, PFI,  batxillerat i cicles formatius.

Durada: 1,5 hores