T'agrades? El poder de l'autoestima 

PRESENTACIÓ

Taller adreçat a l’alumnat de secundària, que té com a objectiu bàsic aprendre des de jove a ser un mateix, a actuar autònomament per poder conèixer millor els altres, ser empàtic, cooperatiu i solidar

Continguts

1. Definició d’autoconeixement.

2. Estratègies bàsiques d’iniciar-se en el coneixement d’un mateix.

3. Què significa ser un mateix?

4. Com podem aprendre a ser nosaltres mateixos en el dia a dia?

5. De l’inici del coneixement del jo a conèixer una mica més els altres.

6. Què és el mindfulness?

OBJECTIUS

1. Començar a aprendre a observar-se un mateix.

2. Menys mirar enfora i més mirar endins.

3. Motivar perquè es facin les preguntes essencials.

4. Saber-me tractar bé a mi mateix per saber tractar millor els altres.

5. Desenvolupar empatia i consciència de l’altre.

target i durada

Destinat a alumnat de secundària, batxillerat i cicles formatius

Durada: 2 hores